This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian

Aco Shopov: përmbledhje poetike në maqedonisht

Aco Shopovi, autori i librit të parë në gjuhën maqedonase në Maqedoninë e lirë, Vjersha (1944), gjatë jetës së tij ka botuar gjithësej dymbëdhjetë përmbledhje poetike, mirëpo pas vdekjes së tij në vitin 1982 merr hov edhe botimi i  përmbledhjeve me poezi të zgjedhura.

Në këtë dhomë të Bibliotekës së Shtëpisë së tij lirike do të gjeni të dhëna për përmbledhjet në gjuhën maqedonase.

Përmbledhjet origjinale:

Përmbledhje me poezi të zgjedhura të Shopovit:

Biblioteka e Shtëpisë së tij lirike ofron edhe:
⇒ Përmbledhje në gjuhë të huaja
⇒ Libra që Shopovi i ka përkthyer në maqedonisht
Vepra për Shopovin

Leximorja ofron përzgjedhje të poezive, intervistave dhe shkrimeve të tij, si edhe vështrimeve kritike dhe interpretimeve rreth krijimtarisë së tij.