This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian

Aco Shopov: përmbledhje poetike në maqedonisht

Autor i librit të parë në gjuhën maqedonase në Maqedoninë e lirë, Vjersha (1944), Aco Shopovi gjatë jetës së tij ka botuar dymbëdhjetë përmbledhje poezish. Numri i përmbledhjeve me poezi të zgjedhura merr hov pas vdekjes së tij në vitin 1982.

Në këtë dhomë të Bibliotekës së Shtëpisë së tij lirike do të gjeni të dhëna për përmbledhjet në gjuhën maqedonase.

Përmbledhjet origjinale:

Përmbledhje me poezi të zgjedhura të Shopovit:

 • Vjersha (Песни), Shkup: Koço Racin, 1963
 • Lindje e fjalës (Раѓање на зборот). Shkup: Misla, 1966
 • Vjersha (Песни). Shkup: Makedonska kniga dhe Detska radost, 1967
 • Poezi të zgjedhura (Избор). Përpiloi Georgi Stardelov. Shkup: Makedonska kniga, 1968
 • Rrethi i artë i kohës (Златен круг на времето). Shkup: Misla, 1969
 • Vjersha (Песни = Песме). Избор и предговор Георги Старделов; превод и препев Сретен Перовиќ, Белград: Народна књига, [1976], 277 стр.
 • Vepra të zgjedhura (Одбрани дела). Përpiloi Slobodan Mickoviq, Shkup: Misla, 1976
 • Aco Shopov (Ацо Шопов), Përpiloi Georgi Stardelov, Struga, 1976.
 • Oqeani është i vogël, njeriu është i madh (Океанот е мал, човекот е голем). Redakor Georgi Stardelov, Shkup: Qendra për kulturë dhe informacione, 1977
 • Vrajë (Лузна). Parathënie nga Eftim Kletnikov. Shkup: Misla, 1981
 • Poezi të zgjedhura (Избор од поезијата). Përpiloi Rade Siljan. Shkup: Makedonska kniga, 1897
 • Vjersha (Песни). Përpiloi Rade Siljan. Shkup: Shoqata e botuesve, 1988
 • Qiell i heshtjes (Небо на тишината). Përpiloi Vele Smilevski. Shkup: Kultura, 1990
 • Soditës në hi (Гледач во пепелта). Përpiloi Georgi Stardelov. Shkup: Misla, 1991
 • Ardhja e gjatë e zjarrit (Долго доаѓање на огнот). Përpiloi Svetlana Shopova. Shkup: Liber-M, 1993
 • Poezi. Përzgjedhje poezish të Aco Shopovit (Поезија. Избор од поезијата на Ацо Шопов). Përpiloi Kata Qulavkova. Shkup: Makedonska kniga, 1993
 • Vrajë (Лузна = Stigmate). Jasmina Shopova, Shkup: Matica makedonska, 2001. 253 faq. (maqedonisht dhe frengjisht)
 • Sengor-Shopov: Paralele (Сенгор – Шопов : Паралели). Përpiloi Jasmina Shopova. Parathënie nga Jasmina Shopova, Amidu Sal, Risto Lazarov. Ilustrime: Kristjan Sanev. Shkup: Sigmapres, 2006. 206 faq. (maqedonisht dhe frengjisht)
 • Lindja e fjalës (Раѓањето на зборот). Përzgjedhje dhe parathënie nga Katica Qulavkova. Manastir: Mikena, 2008

Biblioteka e Shtëpisë së tij lirike ofron edhe:
⇒ Përmbledhje në gjuhë të huaja
⇒ Libra që Shopovi i ka përkthyer në maqedonisht
Vepra për Shopovin

Leximorja ofron përzgjedhje të poezive, intervistave dhe shkrimeve të tij, si edhe vështrimeve kritike dhe interpretimeve rreth krijimtarisë së tij.