This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English

Promovimi i librit Sengor – Shopov: Paralele

Më 23 tetor të vitit 2006, në muzeun e qytetit të Shkupit, botuesi Kosta Bojaxhievski (Sigmapress) organizoi promovimin e librit Sengor – Shopov: ParaleleJasmina Shopovës, me pjesëmarrje të Maja Bojaxhievskës (Sigmapress), administratorit gjeneral të Organizatës Ndërkombëtare të Frankofonisë, Rozhe Debit (Roger Dehaybe), drejtoreshës së Qendrës ndërkombëtare për studime frankofone në Sorbonë, Paris 1, Beida Shikit (Beida Chikhi), dhe Akademikes Katica Qulavkova.

Promovimin e moderoi Violeta Xholeva, kurse vargje të Sengorit dhe Shopovit lexuan Slavko Ninovi dhe Vasil Pujovski. Libri u botua në kuadër të manifestimit të Vitit Sengor në Maqedoni (2006)

Fotografitë mund të merren dhe të publikohen me copyright të detyrueshëm:
© Aco Šopov – Poesis