Leximorja

Leximoren e Shtëpisë lirikе të Aco Shopovit do të gjeni një numër të madh përzgjedhjesh të veprave të poetit maqedonas: poezi, përkthime, ese, intervista, thënie dhe dorëshkrime.