This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Bulgarian Italian

Leximorja

Në Leximoren e Shtëpisë lirikeAco Shopovit do të gjeni një numër të madh përzgjedhjesh të veprave të poetit maqedonas:

Mund të gjeni gjithashtu edhe sporva, kritika dhe interpretime rreth krijimtarisë së tij.