This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English

Galeria artistike e Shtëpisë lirikeAco Shopovit (1923-1982) përmban portrete artistike të poetit, të realizuara nga artistët maqedonas: Lazar Liçenoski, Dimitar Kondovski, Vasil Vasilev, Boro Mitriqeski dhe Vasilije Popoviq – Cico.

Në galerinë artistike do të gjeni gjithashtu edhe vepra artistike të inspiruara nga poezia e Aco Shopovit.