Libra nga Shopovi

translation in progress

Во оваа одаја на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов можете подетално да се запознаете со избор од неговите

⇒ Përmbledhje poezish në maqedonisht (збирки и избори на македонски)
избори на други јазици
книги што тој ги превел на македонски

Избор од изданијата посветени на неговото творештво се наоѓа тука.
Читалницата  нуди избор од поезијата и други написи на Шопов, како oсврти и толкувања на неговото творештво.