This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English

Çmimi “Aco Shopov”

Çmimi “Aco Shopov” është çmimi më i lartë vjetor i poezisë që e ndan Shoqata e shkrimtarëve të Maqedonisë (SHSHM), për librin më të mirë me poezi të botuar në vitin paraprak. Tradicionalisht jepet bashkë me tre çmimet e tjera të SHSHM-së (për prozë, letërsi për fëmijë, kritikë) më 13 shkurt, në ditën e themelimit të Shoqatës.

Laureatë

 • 1999: Mihail Renxhov për Unë Oksimoron
 • 2000: Mateja Matevski për Zonë e brendshme
 • 2001: Ante Popovski për Kënga e shenjtë 
 • 2002: Petar T. Boshkovski për Pika kritike
 • 2003: Gane Todorovski për Lëvrues ose ushtar 
 • 2004: Katica Qulavkova për Këndi i verbër 
 • 2005: Vele Smilevski për Pesëdhjetë këndime
 • 2006: Risto Lazarov për Çehopek
 • 2007: Vera Çejkovska për Kulme 
 • 2008: Ivan Vasilievski për Hutat
 • 2009: Jovan Strezovski për Shtresa 
 • 2010: Blagoj Samonikov për Kthjelltësi e papërballueshme 
 • 2011: Risto G. Jançev për Renditja e kohës
 • 2012: Vesna Acevska për Zgjim. Zambak.
 • 2013: Bratislav Tashkovski për Poezi të këqija
 • 2014: Radovan Pavlovski për Po ndodh përjetësia
 • 2015: Slave Gjorgjo Dimovski për Triptikon gjuhësor
 • 2016: Gordana Mihailova Boshnakoska për Kënga e kodrës
 • 2019: Pande Manojlov për Lumenjtë e jugut