This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian

Botime kushtuar Aco Shopovit

Në këtë kënd të Bibliotekës Shtëpisë lirike  të Aco Shopovit gjenden fjalorët dhe librat që i janë kushtuar krijimtarisë së tij. Këtu mund të njiheni më hollësisht me një pjesë të atyre botimeve.

Fjalorë dhe libra kushtuar Shopovit

 • Kritikët për krijimtarinë e Aco Shopovit, – Razvitok, XVII, br.2, mars-prill 1979, faq. 109-116. (Kritika të D.Mitrevit, A.Spasovit, M.Gjurçinovit, G.Stardelovit, D.Nanevskit, M.Drugovacit, D.Panovskit)
 • Aco Shopov (1923-1982): Libër përkujtimor. – Shkup: Akademia Maqedonase e Shkencave dhe Arteve, 1982.
 • Aco Shopov (1923-1982). – Vepra74, XI, nr.5-6, korrik-gusht 1982, faq. 245-347.
 • Le Journal des poètes, n° 4-5, Septembre 1982.
 • Shkase. – Literaturen zbor, XXX, nr.3, 1983, faq. 11-41.
 • Ivanoviq, Radomir: Poetika e Aco Shopovit; përkthim nga dorëshkrimi i Milan Trajkovit në sërbokroatisht, Shkup, Makedonska revija, 1986, faq. 188
 • Ivanoviq, Radomir: Fjalë për fjalë: Poetika e Aco Shopovit,- Beograd: Novo Delo, 1986, faq. 172 .
 • Krijimtaria e Aco Shopovit: simpozium me rastin e 70-vjetorit të lindjes së Aco Shopovit.- Shkup: Fakulteti Filologjik – Instituti i letërsisë maqedonase, 1993, faq.188
 • Вуксановић, Оливера: Лирика Аца Шопова.— Ниш : Филозофски факултет, 1998 (Ниш : Свен).  29 стр. (Библиотека семинарских и дипломских радова / Филозофски факултет у Нишу, Студијска група за српски језик и књижевност ; књ. 1)
 • Kitanov, Bllazhe: Aco Shopov, jeta dhe vepra, – Shkup: Kultura, 1998, faq.226.
 • Stardelov, Gjorgji: Mosqenësia: Poezia dhe përvoja poetike e Aco Shopovit, Shkup: Matica makedonska, 2000, faq. 309
 • Prokopiev, Aleksandër: Babilioni postmodern, Instituti i letërsisë maqedonase, Magor, Shkup, 2000, faq. 205
 • Shopova, Jasmina: Aco Shopov: Gjurmë(ve) të Aco Shopovit. – Shkup: Sigmapres, 2003. – faq. 254
 • Jeta dhe vepra e Aco Shopovit: Tubim shkencor ndërkombëtar me rasti e 80-vjetorit të lindjes së Aco Shopovit, Shkup, MANU, 2005, faq. 28
 • Shopova, Jasmina: Sengor-Shopov: Paralele, Shkup: Sigmapres, 2006

Bibliotekën e Shtëpisë së tij lirike mund të gjeni informacione më të hollësishme për veprat e tij:
Përmbledhje poetike në maqedonisht
Përmbledhje poetike në gjuhë të huaja
Libra që Shopovi i ka përkthyer në maqedonisht 

Përzgjedhjet e poezive, bisedave dhe shënimeve, si edhe sprovave dhe interpretimeve të krijimtarisë së tij janë në dispozicion në Leximoren e Shtëpisë lirike.