This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Albanian

Izdanja posvećena Aci Šopovu

Translation in progress

Во овој отсек на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓаат книгите, зборниците и списанијата посветени на неговото творештво. Во неа можете подетално да се запознаете со поголем дел од тие изданија.

Зборници и книги посветени на Шопов

Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов содржи исто така голем избор од неговите:
Збирки на македонски
Збирки на странски јазици
⇒ Книги што Шопов ги превел на македонски

Огледи и толкувања на творештвото на Шопов можете да прочитате во Читалницата.