This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bulgarian Bosnian

Translation in progress

Се наоѓате во Лирскиот дом на Ацо Шопов, интернетски повеќејазичен портал којшто нуди панорама во зборови и слики на животот и делото на македонскиот поет.

Идејатата за овој вид виртуален и динамичен музеј (неговит план е достапен тука) се роди во 2012 година кога се објави двојазичниот избор од неговата поезија на француски и германси јазик под наслов Soleil noir/Schwarze Sonne. Иницијативата дојде од Ролан Кајзер и Јасмина Шопова. Ролан Кајзер е директор на издавачката куќа PHI од Луксамбург, на која ‘и го должиме техничкото обликување на порталот. За неговата содржина се грижи ќерката на поетот, Јасмина Шопова, толкувач и преведувач на неговата поезија.

Ацо Шопов, роден во Штип во 1923 е еден од основоположниците на современата македонска поезија, кој се вбројува во редот на најеминентните поети на југо-источна Европа во 20-от век. По долгогодишно боледување, тој почина во Скопје, 1982. Овој интернетски портал е виртуелниот дом во чии простории продолжува да живее неговото дело.

Најголемиот дел од објавениот архивски материјал во Лирскиот дом на Ацо Шопов доаѓа од  личните фондови на Светлана Шопова, сопруга, и Владимир Шопов (1948-2000), син на поетот. Материјалот се наоѓа претежно во просторијата Слики од еден живот, како и во Читалницата, во којашто се нуди и пристап кон оригинални ракописи на поетот, што му припаѓаат во најголем дел на „Фондот Ацо Шопов” од Архивот на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ). ’И благодариме на Академијата што ни овозможи да ги дигитализираме и објавиме.

’И благодариме исто така на Македонската радиотелевизија (МРТ) којашто, за потребите на овој портал, дигитализираше голем број емисии посветени на Шопов и на тој начин значително ја збогати колекцијата на Видеотеката на неговиот Лирски дом.

Благодарност и’ изразуваме и на Народната и универзитетска библиотека „Свети Климент Охридски”, од Скопје, која ни стави на располагање голем број исцрпени изданија чиишто корици се сега достапни во Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов.

Благодарност упатуваме и до Министерството за Култура на Република Македонија коешто во 2016 год. го финансираше поголемиот дел од преводите на англиски и на руски јазик на овој интернетски портал.

Лирскиот дом на Ацо Шопов беше промовиран на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје, на 8 октомври 2014 год. Повеќе информаци за промоцијата ќе најдете тука, како и во репортажата на Неда Бакевска за ТВ Телма. Реакции во медиумите: Daily.mk и Time.mk

Aco Šopov, adolescent.
Photo de famille de 1932 : Aco (à droite) avec ses frères Boro et Dimitar (à gauche) et ses parents Kostadinka et Gjorji.
Poème de jeunesse « Adieu », datant de 1939, écrit en serbe.
Aco Šopov à Štip, sa ville natale, membre de la jeunesse antifasciste macédonienne.
Hiver 1943-44. Partisans de la Troisième brigade macédonienne, avec Aco Šopov (debout à droite) et Vera Jocić qui périra au combat en mai 1944.
« Poèmes » d'Aco Šopov est le premier livre paru en langue macédonienne dans la Macédoine libre en 1944.
Aco Šopov et la poétesse serbe Mira Alečković, Belgrade, 1945.
« Zlij se s tišino », paru à Ljubljana en 1957 est le premier livre d'un auteur macédonien traduit dans une des langues de l'ex-Yougoslavie.
Aco Šopov chez lui, au moment où il traduit Cyrano de Bergerac. Skopje 1957.
Manuscrit de la « Deuxième prière de mon corps », 1959.
Aco Šopov et son épouse Svetlana à Belgrade, peu après le tremblement de terre de Skopje en 1963.
Slavko Janevski et Aco Šopov (à droite) lors de l’inauguration de l’Académie macédonienne des sciences et des arts, 1967.
Juin 1972 : Aco Šopov avec l’ambassadrice de Turquie au Sénégal.
Couverture du « Poème à la femme noire », recueil d'Aco Šopov inspiré par son séjour au Sénégal (1971-1975).
Dakar, 1973: Aco Šopov avec J.B. Bokassa, et L.S. Senghor.
Aco Šopov et son épouse Svetlana, à Dakar, 1974.
Couverture du dernier livre d'Aco Šopov, « Arbre sur la colline », paru en 1981, un an avant sa mort.
Détail du portrait d'Aco Šopov par le peintre macédonien Tanas Lulovski, après la mort du poète.