This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Albanian

Knjige Aca Šopova

translation in progress

Во оваа одаја на Библиотеката на Лирскиот дом на Ацо Шопов можете подетално да се запознаете со избор од неговите

збирки и избори на македонски
избори на други јазици
книги што тој ги превел на македонски

Избор од изданијата посветени на неговото творештво се наоѓа тука.
Читалницата  нуди избор од поезијата и други написи на Шопов, како oсврти и толкувања на неговото творештво.