Ese

Translation in progress

Во ова катче на Читалницата во Лирскиот дом на Ацо Шопов можете да прочитате избор од написите и есеите на македонскиот поет.

Work in progress