This post is also available in: French Spanish German Russian English

Педесетти години на 20 век

Ацо Шопов, педесети години на 20 век

Ацо Шопов, педесетти години на 20 век

Во оваа просторија на Лирскиот дом на Ацо Шопов (1923-1982) живеат спомени од триесетгодишниот Ацо, „поетот на тишината”. Тогаш ги објавува збирките Стихови за маката и радоста, Слеј се со тишината и Ветрот носи убаво време, во кои ни остави незаборавни песни, меѓу кои „Во тишина”, „Кога ти е најтешко”, „Ветрот носи убаво време”, „Треба да бидеме подобри”, „Бела тага на изворот”.

Во тоа време, Ацо Шопов е уредник во списанијата Млад борецНов денИднинаХоризонтСовременост… И ги препејува Едуард Баргицки, Григор ВитезЈован Јовановиќ Змај,Иван Крилов, Густав Крклец, Отон Жупанчич и Едмон Ростан, а преведува и  Колекција од 12 бајки од француски автори.

1950 година

 • февруари: објавена е збирката На Грамос. Скопје: НаПоК,
 • 21 февруари: Ацо Шопов, во својство на писател, фигурира на кандидатската листа на Народниот фронт на Македонија за избор на народни пратеници на Веќето на народите на народната скупштина на ФНРЈ, којшто ќе се изврши на 26 март 1950 год. (извор: Службен весник на НРМ, год. IV, br. 4, Скопје, 01.03.1950, str. 25)
 • април: објавена е збирката  Со наши раце. Скопје: Државно книгоиздателство на Македонија
 • Станува одговорен уредник на Иднина, младинско списание за литература и уметност.
 • Ги објавува статиите  Зошто не се употребува буквата ѕ?” во Македонски јазик : билтен на Катедрата за јужнословенски јазици при Филозофскиот факултет во Скопје, год. 1, бр. 4, стр. 92-93, и „Уште еден напад на нашиот литературен јазик”, во истото списание, год. 1, бр. 5 (1950), стр. 112-116.

1951 година

 • Ја основа и станува прв директор на издавачката куќа „Кочо Рацин“ (преименувана во „Македонска книга” во 1967 год.)
 • јули: од печат излегува препевот на Песна за Апанаса / Едуард Баргицки. Скопје : Кочо Рацин. 58 стр. (со Славко Јаневски)
 • Ја објавува песната „Мечтаење крај брегот на езерото” во Современост, год. 1, бр. 5, стр. 21-22

1952 година

 • Прв престој во Париз
 • март: Ги објавува песните Štrk и Notre-Dame на словенечки во мартовскиот број на љубљанското списание Naši razgledi (извор: Slovenski pročevalec, 12.3.1957, str 4).
 • август: Ја објавува песната „Крик од туѓина” во Современост, II, 7-8, 1952, стр. 26. Песната не е преобјавена во збирка.

1953 година

 • од печат излегува препевот на Басни / Иван Крилов. Скопје: Кочо Рацин. 33 стр. (Повторни изданија: 1956 и 1963).
 • 10 јуни: доделена му е Членска карта бр. 93, издадена од Сојузот на борците на НОВ. (извор: Фонд Ацо Шопов, АМАНУ, АШ К1 АЕ4)

1954 година

1955 година

 • од печат излегува преводот на колекцијата 12 Бајки, во формат минијатура. Вили, Пепелашка, Златокосата, Сината птица, Убавица во магепсана шума, Русобрадиот, Рике со перче, Палче, Црвенкапа, Мачор в чизми, Убавица и ѕвер, Магарешка кожа. Издавачи: Народна Просвјета, Сараево, и Печатарски завод Огњен Прица, Загреб.
 • ноември: објавена е збирката Слеј се со тишината, Скопје, Кочо Рацин, 37 стр.

1956 година

 • Станува прв одговорен уредник на списанието Хоризонт.
 • јуни: Ја добива годишната награда на книгоиздателството „Кочо Рацин“ за збирката Слеј се со тишината. Наградата е доделена „за најдобра творба печатена од 13 јуни 1955 со 13 јуни 1956 год.“ Состав на жирито: Димче Левков, Јован Бошковски, Мито Хаџи Василев, Славко Јаневски и Страте Арсовски. Доделувањето на наградата е соопштено во списанието Хоризонт, бр 20, 25.11.2956. Ги објавува песните „Како говорот глувонемите“ и „Во секој град“, во  Современост, VI, бр 6, јуни 1956, стр. 435.

1957 година

1958 година

1959 година

 • 1 јануари 1: доделена му е Партизанска споменица бр. 19767 – Књижица бр. 20032. (извор: Фонд Ацо Шопов, АМАНУ, АШ К1 АЕ7)
 • Соавтор, со босанскиот поет Мак Диздар, на  Југословенска револуционерна поезија, Кочо Рацин, Скопје, 1959. Предговор: Георги Старделов (Прочитајте го текстот Еден повод и една причина).
 • ги објавува Петта, Шеста и Седма молитва на моетот тело, Современост, бр. 7, септември 1959,
 • Претседател на Друштвото на писателите на Македонија.
 • од печат излегува препевот на Песна на чучулигата / Григор Витез, Скопје, Култура, 51 стр.

Назад кон појдовната точка на творечкиот пат на Ацо Шопов

Фотографиите можат да бидат преземени и објавени со задолжителен копирајт: © Ацо Шопов – Поезија