This post is also available in: Mazedonisch Französisch

Aco Šopov: Goldener Kreis der Zeit (Златен круг на времето), 1969.

translation in progress

Златен круг на времето е избор од поезијата на Ацо Шопов, што содржи единаесет нови песни: „Езеро”, „Езеро крај манастирот”, „Ноќ над езерото крај манастирот”, „Повлекување на огнот”, „Ноќта на огнот”,Грозомор”, „Златен круг на времето”, „Тажачка од онаа страна на животот”, „Долго доаѓање на огнот”, „Љубовта на огнот„ и „Август”, коишто следната година ќе бидат објавени во Гледач во пепелта.

Првото издание е со предговор на Миодраг Друговац („Ацо Шопов или уметник на песната“) а второто, објавено истата година, со преговор на Димитар Митрев („Ацо Шопов или поезија на трајни вредности„).

Содржина на книгата

Раѓање на зборот
Молитва за еден обичен но уште непронајден збор
Втора молитва на моето тело
Трета молитва на моето тело
Четврта молитва на моето тело
Петта молитва на моето тело
Шеста молитва на моето тело
Седма молитва на моето тело
Осма молитва на моето тело – или кој ќе ја смисли таа љубов
Деветта молитва на моето тело
Десетта молитва на моето тело
Последна молитва на моето тело
Jас и мојот пријател
Добра ноќ
Кон галебот што кружи над мојата глава
Ветрот носи убаво време 
Лов на езеро
Езеро
Езеро крај манастирот
Ноќ над езерото крај манастирот 
Повлекување на огнот
Ноќта на огнот
Грозомор
Златен круг на времето
Тажачка од онаа страна на животот
Долго живеам на ова место
Лузна
Има долу една крв
Квечерина
Очај пред тврдината
Небиднина
Песната и годините
Долго доаѓање на огнот
Старо купувам
Praeludium
Сосем налик на сите брегови
Љубов
Во секој град
Очи
Песна
Љубовта на огнот
Август