This post is also available in: Albanian

Пруга на младоста, 1946

Ацо Шопов и Славко Јаневски: Пруга на младоста, 1946. Податоци за книгата

Содржина

„За пругата наша” – циклус песни од Ацо Шопов

За пругата наша… 

Први слова 

Минерот 

В деновите идни 

Истранка

Вратете се во поетскaтa одаја на Читалницата во Лирскиот дом  на Ацо Шопов