Вечер над градот / Драгутин Тадијанивиќ. Препев: Ацо Шопов. Љубљана, Државна заложба; Скопје, Македонска книга; Белград, Просвета; Загреб, Младост, 1966. 128 стр,Œuvres traduites par Šopov en macédonien

Dans cette pièce de la Maison lyrique d’Aco Šopov, vous pouvez lire des extraits de ses traductions en macédonien d’œuvres de quelques grands classiques de la littérature yougoslave et mondiale.

translation in progress

  • Едмон Ростан
  • Пјер Корнеј
  • Мирослав Крлежа
  • Вилијам Шекспир
  • Изет Сарајлиќ
  • Драгутин Тадијановиќ
  • Леополд Седар Сенгор

Од 1949 до 1976 год., Шопов има преведено дела на Отон Жупанчич (Цицибан), Едуард Баргицки (Песна за Апанаса), Иван Крилов (Басни), Јован Јовановиќ-Змај (Песни), Густав Крклец (Телеграфски басни), Едмон Ростан (Сирано де Бержерак),  Никола Јонков Вапцаров (Песни), Пјер Корнеј (Сид), Григор Витез (Песна на чучулигата), Вилијам Шекспир (Хамлет принцот дански и 60 сонети), Мирослав Крлежа (Избор), Григор Витез (Морето и боите),  Изет Сарајлиќ (Поезија), Драгутин Тадијановиќ (Вечер над градот) и Леополд Седар Сенгор (Поезија).

Ацо Шопов прв ги превел на македонски и приказнте на Шарл Перо Вили, Пепелашка, Убавица во магепсана шума, Русобрадиот, Рике со перче, Палче, Црвенкапа, Мачор в чизми,  Магарешка кожа, во колекција од 12 бајки во кои се вбројуваат и Златокосата, Сината птица и Убавица и ѕвер.

Во превод на Ацо Шопов е и оперетата Три гроша или три чудни приказни за чудното куче Гаврило од Јован Максимовиќ (Београд, мај 1960). Автографите и машинописите на преводот се наоѓаат во Архивот на МАНУ (Фонд Ацо Шопов, кутија IV, бр 118),

Комплетната библиографија на Ацо Шопов е достапна тука.