This post is also available in: Macédonien Espagnol Allemand Russe Anglais Serbe Slovène Croate Bosnien Albanais

Essais

Dans ce coin du Cabinet de lecture de la Maison lyrique du poète macédonien Aco Šopov, vous trouverez des extraits d’un choix de ses articles et essais.

Work in progress

 • „Република на поезија”, Културен живот, XXII, 5−6, 1977, стр. 20.
 • Поезијата го открива светот, 1976
 • Дијали на еден народ и една цивилизација, 1975
 • „Борбата − младост на животот”, Млад борец, 19 декември 1973
 • Издавачка дејност од еден друг агол”, Трудбеник, бр. 2, 10 јануари 1970, стр. 8.
 • „Јалова улога”, Вечер, 20 јуни 1969, стр. 21.
 • „Песник треба да пробуди речи ”, Књижевне новине, март 1969, бр. 348, стр. 9.
 • „Право стваралаштво и срачунати ефекти који сметају…”, Политика, 11 август 1968,
 • „Кон делото на авторот”, Пејсажна уметност и обликување на просторот  / Драган Шојлевски, Скопје, ДЛУПМ, 1966 
 • „Очи − мојата најдобра песна”, Млад борец, 6 октомври 1966
 • „Дискусија на тема : Дилемите на писателот пред социјалистичката стварност”, Современост, XV, 4, 1965, стр. 120−122
 • „За пресвртница”, Современост, XV, 3, 1965, стр. 49−52
 • Го сакам Мајаковски, но жив, а не мумија, 1965
 • Еден профил на македонската литература, 1964
 • „Во пет и седумнаесет”, Современост, XIII, 7−8, 1963 стр. 425−427 [За скопскиот земјотрес]
 • Дванаестмината од сончевата колона на младоста, 1961
 • „Београду, у овом тренутку љубави за човечанство”, НИН, 485, 24 април 1960, стр. 1.
 • „Сончева колона”, Современост, IX , 4, 1959, стр. 284−288.
 • „Јазикот наш литературен”, Нова Македонија, 4 јануари 1959, стр. 1.
 •  „Поезија и препев”, Хоризонт, II, 8 (31 март) 1957, стр. 1.
 • „Уште една година”, Хоризонт, II, 1−2, 1957.
 • „Средби и поезија”, Хоризонт, I, 20 (25 ноември), 1956, стр. 1.
 •  „Здодевно е веќе, здодевно”, Современост, V, 4, 1955 стр. 335−337.
 •  „Лице и опачина (Околу годишното собрание на Друштвото на писателите)”, Современост, IV, 1−2, 1954, стр. 133−136.
 • Место одговор  (Борба на мненија или… политикантски алузии), Современост,бр 4, 1953, стр. 97-100 [Ацо Шопов му одговара на Владо Малевски, за написот „Шлагери и музика”]
 • „Книгата денес”, Разгледи, I, 3, 1954, стр. 3−4.
 • „Makedonska savremena književnost”, Oslobodjenje, 9.XII.1951.
 • „Москва: впечатленија од јули−август 1945 година”, Нова Македонија, 7 септември 1947, стр. 1.
 •  „За културно-просветната и воспитна работа со младината”, Млад борец, 17 јули 1947, стр. 3. [Од рефератот на Ацо Шопов на Третиот Конгрес на НОМСМ, јуни 1947].
 • „За брзото отклонуење на слабостите во работата на младинските бригади”, Нова Македонија, 15 јануари 1947.
 • „Да формираме младински бригади за борба против неписменоста”, Млад борец, 7 декември 1946, стр.1.
 •  „Од борбите за Кратово”, Млад борец, 1 мај 1946.
 • „Писмо до младината од с. Пелинци, Козјачка околија”, Млад борец, 5 март 1946, стр. 3.
 • „Новиот неуспел напад на крал Петар”, Млад борец, 27 јануари 1945, стр. 2.

Le Cabinet de lecture de la Maison lyrique abrite également des portraits littéraires d’Aco Šopov, ainsi que des choix de ses