This post is also available in: Macedonian French Spanish German English Serbian Croatian Bulgarian Polish

Ako ti svetlosti nedostaje

Ako ti svetlosti nedostaje
uzmi me.
Noć da sam noć bih spalio
da te razdanim.
Ako ti i ljubavi nedostaje
uzmi me.
Zenice ću noći da iskopam
da se zvezda ogledaš, da sineš.

Ako ti mržnje nedostaje
i tad uzmi me.
Pakao vri mi pod srcem
pakao vekovni.

Ako ti svetlosti nedostaje
uzmi me.

Al ako ja ti nedostajem
šta ću ti!
Sem da te gledam do y nedogled
sem da izgorim.

Ацо Шопов, Гледач во пепелта, 1970
Preveo Sreten Perović, Песме = Песни, Beоgrad, Narodna knjiga, 1976

Ако ти недостасува светлина автограф со потпис

Автограф на песната „Aко ти недостасува светлина”од Ацо Шопов, со потпис од авторот. Автографот се наоѓа во Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ К1 АЕ32