Ina Jun Broda, Georgi Stardelov, Aco Sopov

Posted by | 16 marca, 2015 | | No Comments

This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Latvian Polish Czech Hungarian Italian

Ина Јун Бродам препејувач на Шопов на германски (лево), литературниот критичар Георги Старделов (средина) и Ацо Шопов, на Струшките вечери на поезијата. Веројатно 1977 год.
За поголем формат, клилнете на сликата.

Leave a Reply