This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Croatian Bosnian Albanian Bulgarian Italian

Poezija

work in progress

Aco Šopov: Istranka, Oči, Novi svet (Ljubljana), II, nr. 9/10, 1947

Во оваa поетскa одаја во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се наоѓаат голем број од неговите песни, од кои определен број се пропратени со оригиналниот ракопис, со аудио-визуелен материјал или со критички осврти и толкувања.

Во Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов се достапни и огледи, критики и толкувања на неговото творештво, како и избор од неговите

Содржина на оргиналните збирки поезија

Дрво на ридот, 1980

Дрво на ридот, 1980

Песна на црната жена, 1976

Гледач во пепелта, 1970

Ацо Шопов: Јус-универзум, 1968

Јус-универзум, 1968

Небиднина, 1963

Ветрот носи убаво време, 1957

Слеј се со тишината, 1955

Стихови за тагата и радоста, 1952

Стихови за маката и радоста, 1952

Ацо Шопов: На Грамос, 1950

На Грамос, 1950

Со наши раце, 1950

Пруга на младоста, 1946

Пруга на младоста, 1946

Песни, 1944