This post is also available in: Macedonian Serbian Bosnian

Žig vlastitosti*

Miodrag Drugovac (1928 – 1995), makedonski književni kritičar

Miodrag Drugovac

Čak i unutar intimističkog kruga pesama Ace Šopova, zbirka Vetar nosi lepo vreme označila je početak jedne nove faze, lirski refleksivnije od prethodne. O toj poeziji Slavko Janevski je na unutrašnjoj strani korica ove zbirke dao jedan svoj neobično sažet i instruktivan sud: „Vetar nosi lepo vreme, najnovija knjiga poezije Ace Šopova, ne raspinjući se da bude emocionalna, ona je to svakim stihom; ne pretendujući da bude filosofija, ona je to sa mnogo filosofskih zrnaca u sebi, filosofija koja nosi melanholični podsmeh jednog pesnika („Čudak“, „Zdravica“, „Laku noć“) – jedan neobičan, pomalo taman humor, sasvim nepoznat u našoj poeziji.“

Pesme iz ove zbirke su u izvesnom smislu most između ranijeg i novijeg pesničkog rukopisa Šopova, recimo između pesama „Oči“ i „Galebu što kruži nad mojom glavom“, iz prve i druge faze njegova stvaralaštva, te iskustva jedne Nebidnine (1963), koju već uveliko začinje i nagoveštava pesma „Sasvim nalik na sve obale“ iz zbirke Vetar nosi lepo vreme. Dakle, tek se nekolikim pesmama iz ove zbirke naslućuje čvršće estetska veza prethodnih dvaju svetova sa trećim, neosporno najkvalitetnijim, veza koja se u blagom luku poput zlatne niti spušta u razuđeni, misaono dublji, intelektualno artikulisaniji i izrazno prefinjeniji svet pesama Nebidnine. Njena metaforičnost, njena melodika, kontrapunkt konkretnog i neuhvatljivog, predmetnog i asocijativnog itd., samo su neki znaci za raspoznavanje u strukturi te obale koja je sasvim nalik na sve obale, toga kamena na obali, da bi se i svaki pokušaj odlaska sa te obale učinio uzaludnim, jer varka je odlaženje, laž je bekstvo od drugih i sebe, samozavaravanje je izbegavanje ljupkog lika neimenovane jer mnogoimenovane žene, pa saznanje i priznanje:

Blago nas u naručje uzima svetlost kamena.

work in progress

___________________
* Tekst je objavljen pod naslovom „Aco Šopov” u sarajevskom časopisu Život, 1974, 11, str. 559-568 i u knjizi Makedonska književna kritika i esej, Matica srpska, Novi Sad, 1978, a kasnije preuzet u izboru iz kritika u knizi Pjesme, Sarajevo, Veselin Masleša, 1984

Drugi književni portreti A. Šopova 
O stvaralaštvu A. Šopova, na makedonskom i na drugim jezicima

U Čitaonici Lirskog doma Ace Šopova nalazi se i izbor njegovih

pesama
rukopisa
prevoda sa stranih jezika
razgovora i članaka
citata