Ацо Шопов: Го сакам Мајаковски, но жив, а не мумија*

Ацо Шопов: „Го сакам Мајаковски... ”, автограф стр 1. Архив на МАНУ, АШ К3 АЕ72 

Ацо Шопов: „Го сакам Мајаковски… ”, автограф стр 1. Архив на МАНУ, АШ К3 АЕ72

Творецот мора да располага со огромна внатрешна моќ, креаторска и етичка. И да знае како да ја искористи. Без компромиси со својот творечки императив и со општетсвото. Зашто и едното и другото може да доведе до трагичен епилог.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

______________________________
* Текстот е објавен во Нова Македонија, 23.08.1965 

Други разговори и статии на Ацо Шопов