This post is also available in: Macedonian Serbian Croatian

Aco Šopov: Jus-univerzum*

Rukopis pesme Jus-otkupovanje

Sreten Perović

Poznati makedonski i jugoslovenski lirik, Aco Šopov se u ovoj knjizi laća neobičnog posla – da stihovima izrazi, naravno na satiričan način, brojne jus-standarde našeg života. Teme su različite: jus-kriričar, jus-prozaist, jus-scenarist, jus-političar, jus-dogmatičar, jus-reklamerstvo, jus-mućkanje, jus-solidarnost, jus-vrednovanje i tako dalje.

Čudno je na prvi pogled da jedan izrazit lirik pokušava da sve te “teme” i “temice” smjesti u jedan ciklus humornog posmatranja, da život sagleda i sa one komične ili čak ponegdje i tragikomične strane. Ali kad se pročita ova knjiga to ne samo da nije čudno nego je čudno što se Šopov i dosad nije bavio ovom vrstom poezije (možda se i bavio ali to nama nije poznato). U “Jus-otkupovanju” Šopov konstatuje:

Za novac možeš da se otkupiš iz ropstva ako si rob,
za novac možeš da mijenjaš svoju vjeru,
možeš da podigneš spomenik za sopstveni grob
ili da prisvojiš neku rivijeru.

i na kraju:

Sadašnji zakon je formalan i krut,
tražimo pravo na trud da se zamijeni
pravom koje ima trut.

Zanimljivo bi bilo za naše čitaoce ovu zbirku satiričnih aforizma u formi pjesme, sociološko-psiholoških projekcija našeg trenutka – vidjeti na srpskohrvatskom jeziku u ćelini. Ličnost Aca Šopova osvijetljena je njome na jedan nov način.

__________________
* Tekst je objavljen u časopisu Udruženja književnika Crne Gore Stvaranje, 1969, XXIV, 4, str. 508-509

Na makedonskom, pročitajte takođe: