This post is also available in: Macedonian Serbian Bosnian

U Štipu i u žoalu

Kako je svijet velik!

Jedan pod Isarom,
drugi na Oceanu.
Dva svijeta, dva borilišta
dva različita životna svetilišta.

A karavan prolazi…

Kako je svijet malen!

Štip i Žoal,
Jedan pod Isarom,
drugi na Oceanu.
A iste ljubavi,
ista talasanja
iste poetske muke i maštanja.

Dva grada mala i skoro bezimena
A oba su istom ljubavlju zbratimljena.

Aco ŠopovPjesma crne žene, Zagreb, August Cesarec, 1977
Prevela Elina Elimova

Kako je velik svijet!

Jedan ispod Isara,
drugi na Okeanu.
Dva svijeta, dva borilišta,
dva razna životna svetilišta.

A karavana prolazi…

Kako je malen svijet!

Štip i Žoal.
Jedan ispod Isara,
drugi na Okeanu.
A iste ljubavi,
ista talasanja
i iste poetske muke i snivanja.

Dva mala grada gotovo bezimena
a oba istom ljubavlju zbratimljena.

Aco Šopov, Dugo dolaženje ognja, 1977
Preveo Sreten Perović