Июнь 2012 г., Париж: Выставка поэзии

Posted by | 16 февраля, 2014 | | No Comments

Аријан Бејли и Жералд Гајар на Пазарот на поезијата, Париз, 2012. © Ацо Шопов — Поезија

Leave a Reply