This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian Albanian

1980-Drvo-na-ridotАцо Шопов: Дрво на ридот (Tree on the Hill), Скопје, Мисла, 1980

Translation in progress

“Повеќе пати ја препрочитав неговата последна книга Дрво на ридот, објавена две години пред неговата смрт, а последните книги на поетите се обично тестаментални,  [и] бев просто изненаден од толку честото споменување на Македонија, речиси во секоја негова песна. Во сè-на-сè 14 песни колки што има оваа негова последна книга, Македонија се споменува околу 20 пати, што, инаку, не беше случај со ниту една претходна негова книга.  Се замислив над тој факт.

Старделов