This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Bulgarian

Vepra të Shopovit

Në këtë kënd të LeximoresShtëpisë lirike të Aco Shopovit do të gjeni shumë përzgjedhje të poezive,  përkthimeve dhe teksteve të tjera të poetit maqedonas. Këtu keni në dispozicion edhe dorëshkrimet të cilat përgjithësisht i përkasin Fondit Aco Shopov në Arkivin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Maqedonisë (ASHAM).

  • Poezi
  • Intervista
  • Shkrime dhe ese
  • Thënie
  • Përkthime në maqedonisht nga gjuhë të tjera 
  • Dorëshkrime dhe makinëshkrime

Vështrime, kritika dhe interpretime mbi krijimtarinë e tij mund të gjeni këtu.