This post is also available in: Macedonian French English

Aco Šopov: Zlij se s tišino

Слеј се со тишината, од Ацо Шопов е првата книга од македонски автор објавена во Словенија, во 1957 год. Препев: Иван Минати. Поговор: Фран Петре.

Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1957
Pesmi je prevedel slovenski pesnik Ivan Minati.
Spremno besedo: Fran Petre

Zlij se s tišino je prva knjiga makedonskega avtorja, prevedena v slovenščino. Knjiga je bila v Sloveniji sprejeta z velikim navdušenjem in radovednostjo.

“Pazljivemu slovenskemu bralcu bo makedonska knjižica stihov zbudila vrsto vprašanj”, piše Fran Petre v spremni besedi knjige. “Kakšne so danes poti njihove poezije? Katera vprašanja vznemirjajo makedonske pesnike? Kako se lirika na knjižnem jeziku, ki je bil pravkar spočet, vključuje v komplicirani sestav moderne poezije?”

Na ta vprašanja poskuša odgovoriti solvenski literarni kritik: “Makedonec občuti svoj stih kot prefinjeno umetniško obliko, ki dopušča vse možnosti čustvene koncentracije, umetniškega navdiha, izražanja racionalnega in neopredeljivega in zagotavlja s svojimi rabami ritma, rime in oblik bogato zvočnost pesniške besede. Kakor mu je za ples domača glasba ljubša od jazza, mu ljudska poezija govori globlje in prepričljiveje kakor modema lirika. V takem vzdušju je torej nastajala prva makedonska umetna lirika. […] Okoli leta 1950 so začeli prodirati med makedonskimi pesniki, zlasti med najmlajšimi, novi literarno-teoretični pogledi. Značilno je, da jim poti ni odprla literarna kritika, marveč sama poetska praksa. Odraz te izpremembe je tudi zbirka Šopova s simbolnim naslovom Zlij se s tišino.”

Kazalo

Oči
Ljubezen
Oči
Sanjarjenje ob bregu jezera

Razgovor s sinom
Sanje, ki ne bodo umrle
Razgovor s sinom
Trepet
Ne ljubi me
Življenju naproti

Lepota
Lepota
V tišini
Sprememba
O, kakšna radost
Kadar ti je teško
Mladost
Iščem svoj glas
Galebu, ki mi kroži nad glavo
Notre-Dame

Pesmi prijatelju
Jaz in moj prijatelj
Vem, da nisi vedno takšen
Prijateljstvo
Prijatelju
Prijatelje imam
Ločitev

Miniature
Noč
List
Štrk
Oblak
Lajna
Prevara
Na jezeru
Lov na jezeru
Pojdi
Jutri
Navadna ulica

Makedonski pesnik – Fran Petre

____________
Aco Šopov: Zlij se s tišino. Prevedel Ivan Minatti, spremna beseda „Makedonski pesnik“ Fran Petre. Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1957. 72 str.