This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Croatian Bosnian Albanian

Патот по кој чекорам

Une vie en images

„Јас сум еден од оние поети што остануваат верни на самите себе од првите поетски обиди па сè до зрелото творештво”, изјави Ацо Шопов во еден разговор со Ненад Радановиќ, во 1978 год. „Никакви книжевни ветрови не успеаа да ме обвијат со туѓа наметка која би се косела со мојата поетска природа. Тие ветрови ме корегираа, поправаа и доведуваа до сè попотполно поетско изразување, но не ме оддалечија од патот по кој чекорам. Поетот го открива неговата песна, а не потписот што го става под неа”.

Се наоѓате на појдовната точка на тој пат по кој Шопов чекореше четири децении.

Краток преглед на живот на поетот се наоѓа во Витрината на неговиот Лирски дом.
Фотографии од неговиот животен пат ќе најдете во Слики од еден живот.