Светлана и Ацо Шопов на прием кај сенегалскиот претседател Леополд Седар Сенгор и сопругата, во 1973 год.