This post is also available in: French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Bosnian Albanian

Архитектура на Лирскиот дом на Ацо Шопов

Се наоѓате во Лирскиот дом на Ацо Шопов (Штип, 1923 – Скопје, 1982), еден од основоположниците на современата македонска поезија кој се вбројува во редот на најеминентните поети на југо-источна Европа во 20-от век.

  • За тоа како се роди идејата за овој интернетски портал којшто ја отвори вратата за публиката  на 8 октомври 2014 год., и за архивскиот материјал користен во него, ќе дознаете тука.  
  • Витрината на Лирскиот дом содржи кратка биогрaфија на авторот, а подетални илустрирани информации се наоѓаат во просторијата Патот по кој чекорам, насловена според неговата изјава во едно интервју од 1978 година: „Никакви книжевни ветрови не успеаа да ме обвијат со туѓа наметка која би се косела со мојата поетска природа. Тие ветрови ме корегираа, поправаа и доведуваа до сè попотполно поетско изразување, но не ме оддалечија од патот по кој чекорам”.
  • Библиотеката ги содржи неговите оригинални и преведени книги, книгите  што тој ги превел од странски јазици на македонски и изданијата што му се посветени.
  • Во Читалницата се наоѓаат речиси сите негови објавени песни,  како и избор од ракописи, преводи и препеви, разговори и статии, и искажувања.  Во неа ќе ги најдете и толкувањата на неговото творештво. 
  • Галеријата прикажува дел од неговите уметнички портрети како уметнички дела инспирирани од неговите песни.
  • Во салата наменета на Настаните поврзани со Ацо Шопов се прикажани информации и фотографии од тие моменти на дружење со неговата поезија кои го одржуваат жив споменот за него.
  • Во Лирскиот дом можете да ја посетите и Видеотеката, да купите книга во Книжарницата, да најдете корисни Линкови, и да ги запознаете Пријателите на Ацо Шопов вон Македонија.
  • Посебно катче во Лирскиот дом имаат и добитниците на наградата Ацо Шопов, што Друштвото на писателите на Македонија ја доделува секоја година за најдобрата збирка објавена претходната година.
  • За Фондацијата Ацо Шопов – Поезија ќе добиете информации тука.