This post is also available in: Macedonian French Spanish German English

Repertori i VideotekësShtëpisë LirikeAco Shopovit përmban përzgjedhje të materialit audioviziv, në maqedonisht dhe frengjisht, mbi krijimtarinë e poetit, të cilin mund ta gjeni poashtu edhe në kanalin Aco Shopov – Poezi në You Tube.

"Очи", во изведба на Шопов

“Sytë”, në interpretim të vetë  Shopovit (МРТ)

“Trishtimi i bardhë i burimit” (МРТ)

"Ветрот носи убаво време"

“Era sjell kohë të bukur”  (МРТ)

Croquis Aco Sopov - Tanas Lulevski

“Kur e ke më të vështirë” (МРТ)

"Долго доаѓање на огнот"

“Ardhja e ngadaltë e zjarrit” (МРТ)

“Lutje për një fjalë të zakonshme por ende të pagjetur” (МРТ)

"Жена во ивернажот"

“Gruaja në ivernazh” (МРТ)

"Дрво на ридот"

“Druri mbi kodër” (МРТ)


Махмуд Хусеин говори за Ацо Шопов

Mahmud Huseini, për Aco Shopovin (МРТ)

Сабин Весписер говори за Ацо Шопов

Sabin Vespiseri, për Aco Shopovin (МРТ)

Едуар Моник говори за Ацо Шопов

Eduar Moniku, për Shopovin (МРТ)

Ристо Лазаров: сеќавање за Ацо Шопов

Risto Lazarovi, për Shopovin (МРТ)