This post is also available in: Macedonian French

Një jetë në fotografi

Kjo hapësirë e Shtëpisë Lirike Aco Shopovit ofron pamje të katër dekadave të jetës së tij krijuese përmes fotografive.

Poeti maqedonas Aco Shopov ka lindur më 20 dhjetor të vitit 1923, në Shtip të Maqedonisë lindore. Pas një lëngimi të gjatë, ndërron jetë në Shkup, më 20 prill të vitit 1982. Një pasqyrë të shkurtër të jetës së tij mund të gjeni në Vitrinën e Shtëpisë Lirike të tij.

work in progress

  • Vitet e 40-ta
  • Vitet e 50-ta
  • Vitet e 60-ta
  • Vitet e 70-ta

Fotografitë mund të merren dhe të publikohen nën copyright-in e detyrueshëm:
© Aco Šopov – Poesis