This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English

Galeria artistike e Shtëpisë lirike Aco Shopovit (1923-1982) përmban portrete artistike të poetit, të realizuara nga artistët maqedonas Lazar Liçenoski, Dimitar Kondovski, Vasil Vasilev, Boro Mitriqeski dhe Vasilije Popoviq – Cico. Hidhuni një sy në slide-in më poshtë.

galerinë artistike do të gjeni gjithashtu edhe vepra artistike të frymëzuara nga poezia e Aco Shopovit.

Портрет Ацо Шопова кисти Лазара Личеновски (1953 г.)
Ацо Шопов глазами Василие Поповича-Цицо (1955 г.)
Карикатура на Общество писателей Македонии, Василие Попович-Цицо (1957 г.)
Карикатура на Общество писателей Македонии, Василие Попович-Цицо (1957 г.) – деталь
Ацо Шопов глазами Ерминова (1976 г.)
Ацо Шопов глазами Василие Поповича-Цицо (1955 г.)
Портрет Ацо Шопова кисти Димитара Кондовски (1976 г.)
Ацо Шопов глазами Танаса Луловски
Бюст Ацо Шопова работы Васила Василева у входа в школу, носящую имя поэта, Скопье, Македония
Ацо Шопов глазами Боро Митрически. Бюст в "Драйвуэй поэты", Струга, Македония (2003 г.)
Статуя на мосту художников, Скопье, Македония (2013 г.)