This post is also available in: Macedonian French Spanish Serbian Croatian

Ljubav vatre

Za S. J.

Gluvi krečnjak na naša pada lica.
Leprša pod njim vatra kao ptica.

Leprša vatra u kavezu koga ograđuje vreme.
Na ponoćnom suncu dozreva crno seme.

Vatra sama od sebe krade večnu vatru
da bi svoju ljubav nožu odvela u šatru.

Grej, ponoćno sunce, bez zastanka, grej.
Evo, sam i ranjen, dolazi Prometej.

Kao grabljivac tamni, kao zemlja kad glad je prene
uze on vatru i, planuvši, pade niza stene.

Pesma se istopi kao lažno zlato, kao metal žut.
Od života je duži do čoveka put.

Vatra sama od sebe krade večnu vatru
da bi svoju ljubav nožu odvela u šatru.

Ćuti, ćuti, ćuti u borovini gluhoj.
Vatra i njen puhor. Vatra i njen puhor.

Aco Sopov, Gatač u pepeo, 1970
Preveo Sreten Perović
Песната е претходно објавена во Раѓање на зборот, 1966 и Златен круг на времето, 1969

Ракопис на песната „Љубовта на огнот”, од збирката Гледач во пепелта (1970)