This post is also available in: Macedonian Russian Serbian Slovenian Croatian

Ljubav

Oči ti tražim munja da preži,
vrijuće grudi ognjem da gore,
vrele ti usne u žar pretvore,
pod rukama ti,
od tvoga krila,
zlotvor da drhti
i da se ježi
drugarko moja, drugarko mila!

Ljubavne pjesme ja ti ne pojem,
ne čezne budnu noć srce moje,
ova ti pjesma o buni zbori,
i evo u njoj krv moja gori!

Tamo −
gdje narod razbija tminu
i puške grme
za život
borci za zore
u smrt bez žalbe minu,
drugarice, tamo ljubav tvore!

Usred tih bura,
u brda sura,
drugarko moja, drugarko zlatna,
prva da ideš,
prva da budeš,
a ako kuršum
ne tuguj tada, ne žali mlada
mladost ti zgrabi,
ne tuguj tada,
ne žali mlada −
vatrene oči svenuti neće −
hiljade srca ćeš da upališ,
hiljade boraca u boj da kreće.

Oči ti tražim, munje da sinu,
grudi ognjem da gore,
vrele ti usne u žar pretvore,
pod rukama ti,
od tvoga krila,
zlotvor da drhti
i da se ježi −
drugarko moja, drugarko mila!

Aco Šopov, Dugo dolaženje ognja, 1977
Preveo Sreten Perović