This post is also available in: Macedonian French Spanish German English Serbian Bosnian Polish

Avgust

Ležim pod stablom noći, u avgustu što umire i peva
sa cvetom od pepela ugasle groze.
Sa čela mi kao iz crnine bubri i sazreva
grozdova prepuno stablo zvezdane loze.

Ležim u noći avgusta za zemlju prikovanog temena.
Da li će izdržati, da li će me zaustaviti
ovi neumorni ratnici od bilja i semena,
od paprati, trava i paviti.

Leži i čekaj ovde. Nepokretan, okamenjen leži.
Šta ako te noć pije, šta ako te vetar šiba.
Ribari tvog pogleda pletu okca u nevidljivoj mreži,
u bezdanu tvog čekanja sanja zlatna riba.

Ležim i znam, avgust je i sve se menja, spolja i u meni.
Zlatna zrna grozda gase se kao jedre zenice neke.
Tamno ponoćno sunce dostiže već svoj zenit.
A ja ostajem zarobljen u travama i srastao u paprati meke.

Aco Šopov, Гледач во пепелта, 1970
Preveo Vlada Urošević