This post is also available in: Macedonian Serbian Bosnian

Poetsko iskustvo Ace Šopovа*

Georgi Stardelov (1930-2021), makedonski književni teoretičar i kritičar

Georgi Stardelov

Prva faza poetske i estetske evolucije pesnika Ace Šopova, koji je stupio u svet poezije istovremeno sa istorijskim trenutkom rađanja i ostvarivanja Revolucije Četrdeset i Prve, odlikuje se jasnom simbiozom poetske vokacije i revolucionarnog zanosa. U središtu njegove poetske inspiracije — u njegovim prvim trima zbirkama stihova Pesme (Pesni, 1944.), Našim rukama (So naši race, 1950.) i Na Gramosu (Na Gramos, 1949.) — je Revolucija sa tri svoja dominantna aspekta: borbom, ljubavlju i smrću. Revolucija je u njegovoj poeziji jedno radikalno otkriće, ne samo na socijalno-istorijskom, već na ljudskom planu.

work in progress

 

______________________
*Pogovor u knjizi Песни = Песме, Beograd, Narodna knjiga, [1976]. — str. 251-266.
Ovaj tekst je skraćena verzija istoimene statije na makedonskom jeziku.
_____________________

Старделов је аутор монографије Небиднината: поезијата и поетското искуство на Ацо Шопов, 2000.
Студии на Старделов за творештвото на Шопов work in process
По повод Ветрот носи убаво време, 1958

Небиднина – или лирската медитација на А. Шопов : по тој повод и по еден друг поодамнешен. – Современост, 1964, XIV, 6, стр. 599-606.

Нуркање во длабините на битието, 1970
Поетот Ацо Шопов, 1977
Поговор на Гледач во пепелта, 1991
Првата деценија од поетското творештво на Ацо Шопов, 1993