This post is also available in: Macedonian Serbian Croatian

Aco Šopov: Par reči o Veri Jocić*

Veru Jocić** upoznao sam medju partizanima brigade proslavljenog heroja Hristijana Todorovskog-Karpoša***. Bilo je to, pre skoro davadeset godina, hladnih decembarskih dana, kada je ovaj neustrašivi komandat vodio svoje borce u mnogo okršaje i nanosio teške gubitke fašističkom okupatoru.

Bilo je nečeg zadivljujućeg u držanju i liku ove mlade dvadesetogodišnje devojke. Kao sekretar partiske organizacije, Vera Jocić je ličnim primerom osvajala simpatije i poštovanje svih partizana. U koloni, u mnogobrojnim jurišima na neprijateljska utvrdjenja koja su bila rasporedjena na svim komunikacijama Kumanovskog kraja, na planinskim vrletima, u dugim noćnim marševima – ona je svuda i uvek bila na čelu, nadahnjivala voljom i verom u pobedu, hrabrila umorne, prekorevala one koji su to zaslužili.

U poslednjoj ofanzivi, teško ranjena na Osogovu, ispod samog vrha Lisec, izdržala je na nosilima tri duga dana i tri duge noći, bez ikakve lekarske pomoći, sa grupom otcepljenom od ostalih jedinica, da bi se oprostila od svojih drugova očima punim ljubavi za života koji je počinjao.
_________________
* Prepis mašinopisa iz Fonda Aco Šopov u Arhivu Makedonske akademije nauke i umetnosti: АШ К3 АЕ70. Prema sadržini, ovaj tekst, koji je možda insert intervjua ili dužeg članka, potiče iz 1962. ili, verovatnije, iz prve polovine 1963. godine. Naslov redakcije Lirskog doma Aca Šopova.

** Narodni heroj Vera Jocić inspirisala je poznate Šopovljeve pesme “Oči” i “Ljubav”.

*** Šopov je autor teksta Himne Treće makedonske udarne brigade, poznate pod naslovom “Ko čelik sme nie”, u kojoj odaje dužno priznanje Karpošu.

Drugi razgovori i članci A. Šopova