This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English Serbian Slovenian Croatian Albanian Bulgarian

Intervjui

Work in progress

Во овој дел од Читалницата на Лирскиот дом на Ацо Шопов, можете да прочитате избор од неговите објавени или аудио-визуелни интервјуа. Одреден број цитати ќе најдете под насловот „Искажувања”.