This post is also available in: Macedonian French Russian

Kadar ti je teško

Kadar ti je teško, v minuti, ko se zazdi ti,
da je krik tvoj glas, tvoj pogled rotenje,
zazri se, potopi v modrino voda valovitih,
vpij se v svežino, ej v to šumenje !

Globok se ti vzdih bo izvil
in čutil boš : spet si močan.
Spet blisnil pogled bo živ,
pomlajen in zbran.

Aco ŠopovZlij se s tišino, 1957
Prevedel Ivan Minatti