This post is also available in: Macédonien Espagnol Allemand Russe Anglais Albanais

Aco Šopov: Poème de la femme noire (Песна на црната жена),1976

1976-Pesna-na-crnata-zena

Aco Šopov: Poème de la femme noire, 1976. Accès au contenu du recueil en français

Ce livre qui a valu à Šopov le prix des Frères Miladinovi en 1976 a été inspiré par le séjour de Šopov au Sénégal (1971-1975)

« Si, dans ses livres précédents, Aco Šopov a su s’imposer comme un poète exceptionnel de la pensée, comme un visionnaire de la passion, comme un chantre de l’amour et de la beauté, comme un démêleur de la tristesse et du désir, je dirais que dans son livre Poème de la femme noire, il a réussi à mener ces qualités à la perfection », écrit Milivoje Marković en 1977, dans son essai « La réalité du poème » publié en 1977 dans la revue Rukovet.

Translation in progress

Егзотизмот кај Шопов не значи потрага по « локална боја », ниту пак претставува некаков облик на ескапизам (…) во збирката Песна на црната жена (тој) е плод на една реална духовна авантура, резултат на конкретната состојба во која се нашол поетот во еден момент од животот (…) Така под африканското небо на расцутените фланбоајани, во мистичното одекнување на там-тамот, во танцот на црната жена (…), во човековата збунетост пред бескрајот на океанот по кој некогаш пловеле галиите со робови, во древното африканско дрво баобаб во чие стебло « закопани исправено, лежат мртвите »…, Шопов го чувствува здивот на својата Македонија », пишува  Лидија Капушевска-Дракулевска.

« Внесувајќи во песната ново поднебје и нови лексеми, Шопов го проширува не само тематското подрачје на неговата поезија, туку и нејзината симболика. Светот на песната сега е исполнет со нови небиднини, нови легенди », пишува Изет Муратспахиќ.

« Егзотика(та) во мојата книга Песна на црната жена е дадена само како фон врз кој се случуваат тешки човечки драми и се прави обид да се продре во најдлабоките, најскришните предели на човечкото битие », објаснува Ацо Шопов во еден разговор со Алдо Климан (1976).

Повеќе за книгата, на македонски

Accès au contenu du recueil en français