This post is also available in: Macedonian French Spanish German Russian English

Jasmina Shopova: Sengor-Shopov: Paralele, Shkup, Sigmapres, 2006

Сенгор – Шопов: Паралели, 2006

Ky botim dygjuhësor frengjisht-maqedonisht është botuar me rastin e shënimit të “Vitit Sengor” në Maqedoni (2006). Përmban përmbledhje të rreth pesëdhjetë poezive të poetit senegalez dhe poetit maqedonas, të cilat gërshetohen mes veti duke thurur fije të pandashme. Këto poezi të shkruara përgjatë një periudhe dyzetvjeçare, kryesisht gjatë kohës kur Sengori dhe Shopovi nuk njiheshin mes veti, arrijnë të nxjerrin në pah ngjajshmërinë e madhe midis autorëve të tyre.

Parathënien nga Jasmina Shopova mund ta gjeni këtu.
Ilustrimet e librit janë realizuar nga piktori akademik Hristjan Sanev.

Më shumë rreth promovimit të librit.