Aco Sopov recitira poezija vo Ohrid, 1947

Posted by | декември 20, 2014 | | No Comments

Ацо Шопов говори своја поезија во Охрид, во 1947 год.

Leave a Reply