Ina Jun Broda, Georgi Stardelov, Aco Sopov

Posted by | marzo 16, 2015 | | No Comments

Aco Šopov, Georgi Stardelov, Ina Jun Broda

Aco Šopov et sa traductrice autrichienne Ina Jun Broda, avec Georgi Stardelov (au milieu). Soirées poétiques de Struga (années 1970).

Leave a Reply