This post is also available in: Macedonian French German Russian Croatian Bosnian Bulgarian Polish

Љубав

Ти што ме присили да будем какав сам,
ти што мач носиш у осмијеху благом,
биjах некад дијете, добро и љубав-сан,
кроз невиност и тугу пођох твојим трагом

Ти недоступна за туђе ускрснуће –
наг пред тобом стојим као надахнуће.

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић