This post is also available in: Macedonian French German Russian Slovenian Croatian Bosnian Hungarian

Лов на језеру

Устремљена птица. Сва је похлепа у њу стала.
Усправљени корморан претећег кљуна.
Смирује се и нестаје унаоколо талас,
сва је површина језера модре туге пуна.

Тамни удар крила птичјег
тамно пресеца модрину воде.
Оштро се у хралном ваздуху истиче
блештави рибљи лук на кљун набоден.

Од многих смрти над даном лежи сива скрама.
Сами смо. Без речи стојимо.
Неко нема разумевања међу нама
гони нас да се раздвојимо.

Ацо Шопов, Слеј се со тишината, 1955
Превео Влада Урошевић

Устремила се птица. Стрвинар.
Усправно с пријетњом зарони.
Тихне језерска површина,
модре је туге фарови.

 

Тамни ударци крила
при тамно сјеку модрину.
Од сјаја хладног сивила
риба се у кљуну раскину.

Дан је сив од умирања.
Сами смо. Ништа не велимо.
Безгласна споразумијевања
гоне нас да се раздијелимо.

Ацо ШоповПредвечерје, Титоград, Графички завод, 1966. Превео Сретен Перовић

Lov na jezeru

Ptica ustremljena. Strvina.
Nor prijetnje pretakane.
Čami sva jezerska površina
modra od tuge isplakane.

Tamni udarci krila
crninom sijeku modrinu.
Od blještanja studenila
riba se u kljunu raskinu.

Dan je siv od umiranja.
Sami smo. Ništa ne velimo.
Neka nijema osjećanja
gone nas da se razdijelimo.

Aco ŠopovPoslijeratni makedonski pjesnici: antologija, Skopje, Kočo Racin, 1960,  Preveo Branko Karakaš.