This post is also available in: Macedonian French Russian Slovenian Croatian Bosnian

Ах та љепота

Ах та љепота, ах та љепота,
то дивље у крви завијање.
Кида, граби, сијече, као лавина мота,
вјечна је притајеност и вјечно откривање.

Не, одмора не треба, не треба смиривања,
све се поље за једрином оте,
и крв ми је сва од раздањивања,
од разгаљености, од љепоте.

Ацо Шопов, Слиј се са тишином, 1955
Превод Славица Штулић
Песма је објављена на српскохрватском језику у Антологији послератне македонске поезије Димитра Митрева, 1960. године.

Ah ta ljepota

Ah ta ljepota, ah ta ljepota,
to divlje u krvi zavijanje.
Kida, grabi. siječe, ko lavina se mota,
vječna je pritajenost i vječno otkrivanje.

Ne, ne treba počinak, ne, ne treba smirenje,
cijelo je polje procvalo od dobrote,
pa krv je moja svijetlo kroz buđenje
od te nježnosti i od te ljepote.

Aco ŠopovPoslijeratni makedonski pjesnici: antologija, Skopje, Kočo Racin, 1960,
Preveo Branko Karakaš.