This post is also available in: Macedonian French Russian English

Кажи ми: небе

Кажи ми: Небе. Мое небе.
Кажи ми: Небе на тишината.
И аз, малко стебло в тъмната гора на кръвта,
аз ще се откъсна от цялата вековна немощ,
и издигнат високо, високо, високо,
високо като топла човешка зеница,
ще стана небе, твое небе,
ще стана небе на една Денница.
Но не ми казвай, че съм слаб,
но не ми казвай, че съм немощен
и да погледна в очите на тревите,
но не ми казвай, че от всички треви
в мене шумят само най-крехките.
Скрий и премълчи днес истината
за едно мое по-днескашно утре.
Кажи ми: Небе. Мое небе.
Кажи ми: Небе на тишината.