Ацо Шопов: Дијали на еден народ и една цивилизација*

Само поети како што е Сенгор можат да се нурнат во неизмерните длабини на душата и духовниот свет на својот роден крај и од него да излезат со пораки за човештвото.

Прочитајте го интегралниот текст во книгата Ацо Шопов: Автопортрет со седум прсти, Скопје, Антолог, 2024, 571 стр.

___________________________

* Скратена верзија на предговорот на Ацо Шопов кон неговиот избор од поезијата на Леополд Седар Сенгор, објавен по повод доделувањето на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата на сенегалскиот поет: Поезија, Скопје, Нова Македонија, 1975. 250 стр.

Машинописот на текстот се наоѓа во Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ, АШ К3 АЕ60.

Овој текст е верзија на беседата на Шопов за Леополд Седар Сенгор на Струшките вечери на поезијата.

Други разговори и статии на Ацо Шопов

M. et Mme. Sopov avec M. et Mme Senghor

Dédicace de Senghor 1974-BR