This post is also available in: Serbian Croatian Bosnian

А.Ш. Један профил македонске литературе

Ацо Шопов, „Један профил македонске литературе”, 1964. Страна 1.

Ацо Шопов: Еден профил на македонската литература*

Немам намера, и не би сакал ниту пак би можел тоа да го сторам од повеќе причини, во овој краток информативен напис посветен на размислувањата за современата македонска литература, да презентирам такви сфаќања што  со текот на времето не би можеле да бидат поправени, дополнети или потполно променети, а уште помалку да изнесувам такви аподиктички проценки какви што има во изобилство во нашата сегашна литературна критика. Нека остане последниот збор за идниот непристрасен и строг судија, на чијашто проникливост нема ѝ се измолкнат многу факти за кои ние, современиците, можеби денес не сме ни свесни.

Прочитајте го оригиналниот текст во целост на српскохрватски.
_____________________

* Превод од срскохрватски на машинопис од Фондот Ацо Шопов во Архивот на МАНУ: АШ К3 АЕ47. Според податоците содржани во неа, статијата е напишана во 1964 година.

Други разговори и статии на Ацо Шопов